Vi ger dig nästa generations värme

Ladda gärna ner vår  broschyr och läs mer om värmepumpar.

Vår kunskap, din trygghet

Vi på Rotek har över 25 år i värmepumpsbranschen. Genom åren har vi varit Nordens största och ledande återförsäljare av värmepumpar.

Viktigt inför val av värmepump

Det finns ett antal faktorer som spelar in när du ska göra ditt val av värmepump. Hur bor du, antal personer i hushållet, hur stort varmvattenbehov har hushållet och vilken återförsäljare du ska välja. 

Värmepumpens effektivitet

Det bästa sättet att mäta en värmepumps effektivitet är att titta på den så kallade årsverkningsgraden. En verkningsgrad (COP) är förhållandet mellan utnyttjad och tillförd energi angivet vid ett unikt driftfall. Exempelvis innebär COP 3 att värmepumpen producerar tre gånger mer energi än vad som tillförs. I årsverkningsgraden vägs hela året in, varma sommarmånader som iskalla vinterperioder. 

Varmvattenproduktion

Varmvattenproduktion står för en stor del av husets energibehov och det blir allt viktigare att varmvattnet produceras med en så hög årsverkningsgrad som möjligt. Dessutom ska nytt varmvatten produceras så snabbt som möjligt till lägsta möjliga driftkostnad.