Vi ger dig nästa generations värme

Ladda gärna ner vår  broschyr och läs mer om värmepumpar.

Vår kunskap, din trygghet

Vi på Rotek har över 25 år i värmepumpsbranschen. Genom åren har vi varit Nordens största och ledande återförsäljare av värmepumpar.

Sjövärme

Med en sjövärmepump hämtar du solenergi som lagrats i sjövattnet, genom en slang som läggs på sjöns eller vattendragets botten, där den hålls på plats med hjälp av tyngder. Hur lång slinga du behöver beror på husets förutsättningar och värmepumpens storlek. Principen är i övrigt densamma som för berg- och markvärme.

 

Fördelar med sjövärmepump:

  • Ingen borrning krävs.
  • Liten påverkan på tomten.
  • Slingan i sjön har en jämn temperatur hela året.
  • Ger möjlighet till kyla.

Se våra sjövärmepumpar