Vi ger dig nästa generations värme

Ladda gärna ner vår  broschyr och läs mer om värmepumpar.

Vår kunskap, din trygghet

Vi på Rotek har över 25 år i värmepumpsbranschen. Genom åren har vi varit Nordens största och ledande återförsäljare av värmepumpar.

Luftvärme

Luft/vattenvärme

Med en luftvärmepump slipper du både borra och gräva. I stället tar du upp energi direkt från omgivningsluften med hjälp av enutedel som hämtar energin som omvanldas till värme och varmvatten. För att få ett komplett system som täcker hela värmebehovet, och även ger varmvatten, krävs att luftvärmepumpen är en så kallad luft/vatten-värmepump.

 

Fördelar med luftvärmepump:

 • Ett bra alternativ för dig som inte vill påverka tomten genomnedplöjning av markvärmeslingor eller att borra.
 • Lägre investeringskostnad än borrning.
 • Ingen påverkan på tomten.
 • Normalt ingen anmälningsplikt till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Se våra luft/vattenvärmepumpar

 

Luft/luftvärme

Luft/luftvärmepumpen hämtar energin ur luften utanför ditt hus och omvandlar den till prisvärd och miljövänlig värme. Den är inte lika effektiv som luft/vattenvärme, eftersom värmepumpen inte kan producera varmvatten. Därför ses luft/luftvärmepumpen ofta som ett komplement till en annan värmekälla.

 

Fördelar med luftvärmepump:

 • Ingen påverkan på tomten.
 • Lägre investeringskostnad.
 • Lång livslängd vid korrekt installation.
 • Kan användas som luftkonditionering på sommaren.

Frånluftvärme

Frånluftsvärme är en typ av återvinning, det vill säga du återanvänder den varmluft som egentligen skulle ha ventilerats ut ur huset. I gengäld får du ett komplett värmesystem som även ger riktigt varmt tappvarmvatten i kranen.

 

Fördelar med frånluftvärme:

 • Återvinner din värme ur ventilationsluften.
 • Ger ett bättre inomhusklimat.
 • Producerar både värme och varmvatten.
 • Lägre investeringskostnad.

https://www.rotek.se://www.youtube.com/watch?v=8oWB18t4iH0