Låt värmepumpen svalka dig

Thermia Kylmodul Passiv gör att din värmepump även kan leverera kyla. Modulen är bara i drift när kyla behövs, i övrigt fungerar din värmepump precis som vanligt.

Kylmodulen arbetar med passiv kyla – även kallad frikyla – vilket passar hus med mindre kylbehov eller dig som bara vill ha kyla i vissa rum. Genom att cirkulera den svala vätska som finns i kollektorslingan (i borrhålet, marken eller sjön) skapas svalka till en kostnad motsvarande energiförbrukningen hos ett par glödlampor.

Thermia Vent är en så kallad frånluftsmodul – ett effektivt komplement som använder husets frånluft för att värma köldmedievätskan i din värmepump. På så sätt återvinns värme som annars hade gått till spillo samtidigt som värmepumpens verkningsgrad ökar; värdefullt för vår miljö och bra för din ekonomi.

Thermia Vent är utformad för att monteras på väggen i anslutning till din värmepump eller på annan plats i huset.

PRODUKTEGENSKAPER:

  • Tillbehör som gör att värmepumpen kan producera billig kyla
  • Avänder kylan i kollektorslingan för att kyla huset
  • Kompakt utformning