Elkassett för enkelt tillskott av värme.

Thermias EK 15 E är en komplett och lättinstallerad elkassett för pannor, ackumulatorer, beredare och större värmepumpsanläggningar, där uttag saknas för elpatroner. Elkassetten ger extra värmetillskott när den ordinarie effekten inte räcker till. Ställ in önskad temperatur mellan 20 och 95ºC och låt det inbyggda reglersystemet sköta resten. Regleringen görs i sju effektsteg vilket ger uppvärmning med sund ekonomi. 

Via den inbyggda övertemperaturfunktionen bryts uppvärmningen omedelbart om panntemperaturen överstiger det önskade värdet med mer än 5ºC. När temperaturen åter sjunkit till normalläge sker en automatisk återställning. Genom att komplettera elkassetten med en utomhuskompensator erhålls klimatstyrning.

PRODUKTEGENSKAPER:

  • Elkassett för pannor, ackumulatorer, beredare och större värmepumpsanläggningar
  • Ger extra värmetillskott när den ordinarie effekten inte räcker till
  • Reglering i sju effektsteg