MBH – marknadens bästa varmvattenproduktion!

MbhMBH är en riktigt effektiv förrådsberedare med flera användningsområden. Den kan matchas ihop med flera olika energiformer, vilket kan vara bra i anläggningar där hetvattenproduceras av en annan värmekälla.

 

Dagens hus har allt bättre isolering, vilket leder till att husens värmebehov minskar. Det gör att allt högre krav ställs på värempumpssystemen för att klara uppvärmning av tappvatten. Tack vare TWS-teknik, utvecklad av Thermia, finns nu MBH som är specialanpassad för värmepumpar. Dagens varmvattenberedare för värmepumpar är i övrigt oftast dubbelmantlad. Värmen till tappvarmvattnet tillförs via det utrymmet. Denna typ ger inte samma goda resultat som med TWS-teknik.

 

Tester har visat att värmen på tappvarmvattnet blir cirka fem grader högre jämfört med dubbelmantlade varmvattenberedare.

 

Ladda ner produktblad för MBH (pdf)

    Vi sänker era energikostnader med våra värmepumpar! Vår kunskap och erfarenhet är din trygghet. Ring 040-424130 eller maila oss rotek@rotek.se