MBH – marknadens bästa varmvattenproduktion!

MBH är en riktigt effektiv förrådsberedare med flera användningsområden. Den kan matchas ihop med flera olika energiformer, vilket kan vara bra i anläggningar där hetvatten produceras av en annan värmekälla.

Dagens hus har allt bättre isolering vilket leder till att husens värmebehov minskar. Det gör att allt högre krav ställs på värmepumpssystemen för att klara uppvärmning av tappvatten. Tack vare TWS-teknik, utvecklad av Thermia, finns nu MBH som är specialanpassad för värmepumpar. Dagens varmvattenberedare för värmepumpar är i övrigt oftast dubbelmantlad. Värmen till tappvarmvattnet tillförs via det utrymmet. Denna typ ger inte samma goda resultat som med TWS-teknik.

Tester har visat att värmen på tappvarmvattnet blir cirka fem grader högre jämfört med dubbelmantlade varmvattenberedare.

Thermia MBH är en högeffektiv varmvattenberedare som i första
hand är avsedd att kombineras med Thermias värmepumpar.

Beredarens TWS-teknik gör värmeöverföringen extra effektiv
och skapar en bättre skiktning av vattnet än traditionell teknik.

Det innebär att vattnet värms snabbare, att energiåtgången blir lägre och att varmvattnet räcker längre vid stora tappningar.

Denna varmvattenberedare finns i storlekarna 200 och 300 med en behållare i rostfritt stål. Finns i flera olika designutföranden för att passa till olika värmepumpsmodeller.

PRODUKTEGENSKAPER:

  • Avsedd för att kombineras med Thermias villavärmepumpar
  • Designanpassade mot olika modeller av värmepumpar
  • TWS-teknik
    • Snabbare uppvärmning av varmvatten
    • Ger möjlighet att tappa större volym varmvatten ur beredaren
    • Lägre uppvärmningskostnad
  • Finns i storlekarna 200 och 300