Kompakta och driftsäkra elpannor

Thermias EP E-serie består av två elpannor; 26 kW respektive 42 kW. Pannorna är kompakta, driftsäkra och effektiva och används främst för uppvärmning av vattenburna system eller i olika industriprocesser.

Elpannorna har överskådliga paneler och är lätta att använda. Ställ in önskad temperatur mellan 20 och 95ºC och låt det inbyggda reglersystemet sköta resten. 

Regleringen görs via sju effektsteg, vilket håller nere energiförbrukningen. Genom att all elektronik finns samlad under topplocket går det lätt att koppla in de elanslutningar som behövs. Här finns bland annat uttag för externa in- och utsignaler (0-10 Vdc).

Elpannorna är standardutrustade med belastningsvakt, överhettningsskydd och automatisk återinkoppling efter spänningsbortfall. De kan enkelt kompletteras med utomhuskompensator, vilket gör att regleringsfunktionen blir klimatstyrd.

PRODUKTEGENSKAPER:

  • Finns i två storlekar 26 kW och 42 kW
  • Reglering i sju effektsteg
  • Belastningsvakt, överhettningsskydd och automatisk återinkoppling