Vi ger dig nästa generations värme

Ladda gärna ner vår  broschyr och läs mer om värmepumpar.

Vår kunskap, din trygghet

Vi på Rotek har över 25 år i värmepumpsbranschen. Genom åren har vi varit Nordens största och ledande återförsäljare av värmepumpar.

 

Så fungerar värmepumpen

  • Heatpump -fungerarBrinevätskan* cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.
  • Vid värmeväxlaren (förångaren) möter ljum brinevätska i kollektorslingan det iskalla köldmediet** som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.
  • En kompressor ökar trycket på det nu gasformiga köldmediet. Med trycket ökar även temperaturen.
  • Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem och får temperaturen att sjunka. Då blir köldmediet åter till vätska.
  • Köldmediet cirkulerar vidare. I expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt. När köldmediet möter brinevätskan från kollektorslingan igen börjar processen om.

* Brinevätskan är en vätska som inte kan frysa, till exempel en sprit- eller glykoblandningl.

** I dag används miljöskonsamma köldmedier, till exempel kolväten och koldioxid. Tidigare användes freoner.

Se våra instruktionsfilmer om bergvärme, jordvärme och luftvärme.

    Vi sänker era energikostnader med våra värmepumpar! Vår kunskap och erfarenhet är din trygghet. Ring 040-424130 eller maila oss rotek@rotek.se