Vi ger dig nästa generations värme

Ladda gärna ner vår  broschyr och läs mer om värmepumpar.

Vår kunskap, din trygghet

Vi på Rotek har över 25 år i värmepumpsbranschen. Genom åren har vi varit Nordens största och ledande återförsäljare av värmepumpar.

 

Så fungerar värmepumpen

  • Heatpump -fungerarBrinevätskan* cirkulerar i en kollektorslinga och tar upp värmeenergi från berg, mark, luft eller vatten.
  • Vid värmeväxlaren (förångaren) möter ljum brinevätska i kollektorslingan det iskalla köldmediet** som cirkulerar i värmepumpen. Köldmediet värms då upp några grader och förångas.
  • En kompressor ökar trycket på det nu gasformiga köldmediet. Med trycket ökar även temperaturen.
  • Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värme från det heta köldmediet till husets värmesystem och får temperaturen att sjunka. Då blir köldmediet åter till vätska.
  • Köldmediet cirkulerar vidare. I expansionsventilen sänks trycket tillbaka. Temperaturen sjunker och köldmediet blir iskallt. När köldmediet möter brinevätskan från kollektorslingan igen börjar processen om.

* Brinevätskan är en vätska som inte kan frysa, till exempel en sprit- eller glykoblandningl.

** I dag används miljöskonsamma köldmedier, till exempel kolväten och koldioxid. Tidigare användes freoner.

Se våra instruktionsfilmer om bergvärme, jordvärme och luftvärme.