Bästa möjliga totalekonomi

Thermia Mega är en fastighetsvärmepump som byggts med bästa möjliga totalekonomi som ledstjärna. Resultatet har blivit en värmepump med inverterstyrd kompressor, en effekt på upp till 88 kW och marknadens högsta årsvärmefaktor. Genom att koppla samman 16 stycken MegaXL kan en total värmeeffekt på 1408 kW erhållas.

Inverterteknik ger många fördelar

Tack vare invertertekniken är Mega en mycket flexibel och mångsidig fastighetsvärmepump som kan installeras och användas i alla tänkbara typer av fastigheter, oavsett förutsättningar. Varje lösning kan skräddarsys totalt utifrån behoven av värme, kyla och varmvatten.

Invertertekniken, som konstant anpassar effekt efter rådande behov, innebär att denna fastighetsvärmepump kan leverera 100 procents energitäckning. Det gör i sin tur att man slipper betala för dyr tillsatsvärme. Tack vare inverterstyrningen kan också anläggningar med olika värmebehov för värmesystem och varmvatten köras utan krav på extra volymtankar. Det ger en lägre installationskostnad och mindre utrymme krävs för anläggningen. Hetgasväxlare som standard gör varmvattenproduktionen extra kostnadseffektiv.

Kraftfull styrning

Vid utvecklingen av Mega har fokus lagts på en kraftfull styrning. Övervakning och styrning kan ske direkt på värmepumpens nyutvecklade färgpekskärm, men även via webbgränssnitt, ett överordnat styrsystem eller via mobilen.

PRODUKTEGENSKAPER:

 • Fastighetsvärmepump för bergvärme, jordvärme, sjövärme och frånluft
 • Finns i fyra effektstorlekar: 10-33 kW, 11-44 kW, 14-59 kW och 21-88 kW
 • Kaskadkoppling upp till 16 maskiner (ger upp till 1408 kW)
 • Unika funktioner, ”specialbyggd” för fastighetsapplikationer – varje detalj är designad och anpassad för att ge bästa möjliga resultat i fastigheter
 • Inverterteknik – varvtalsstyrd kompressor
  • Anpassar kontinuerligt driften för att ge lägsta möjliga energiförbrukning
  • Ger högsta möjliga energitäkning
  • Ingen tillskottsvärme behövs
  • Perfekt som utbytesvärmepump då den anpassar driften efter förutsättningarna
 • Genesis-styrning
  • Total kylkretsövervakning med trycktransmittrar ger exakt reglering
  • Övervakar och styr varje enskild komponent i värmepumpen och optimerar helheten för bästa möjliga driftförutsättningar
 • Energy source control
  • Anpassar varvtalet efter köldbärartemperatur, en fastighetsvärmepump som i alla lägen maximerar energiupptaget från energikällan
 • Kommunikation mot överordnat styrsystem (Modbus)
 • Hetgasväxlare
  • Varmvatten produceras till hög temperatur och låg kostnad i samband med att värmepumpen värmer huset
 • Variabel varmvattenladdning
  • Effekten på varmvattenproduktionen anpassas efter behovet tack vare Genesisstyrningen och invertertekniken
 • Distansstyrning via Thermia Online
  • Övervakning av fastighetsvärmepumpar på distans (ingår som standard)
  • Styrning av fastighetsvärmepumpar på distans (tilläggstjänst)
 • Upp till 65°C framledningstemperatur
 • Komfortkyla – möjlighet att få kyla till låg kostnad (tillbehör)
 • Upp till 6 möjliga reglerkretsar
 • Enkel och intuitiv styrning
  • Färgpekskärm
  • Lätta menyer