Vi ger dig nästa generations värme

Ladda gärna ner vår  broschyr och läs mer om värmepumpar.

Vår kunskap, din trygghet

Vi på Rotek har över 25 år i värmepumpsbranschen. Genom åren har vi varit Nordens största och ledande återförsäljare av värmepumpar.

Så här fungerar ROT-avdraget

Den 8 december 2008 införde regeringen det så kallade ROT-avdraget, som innebär att du får dra av 50% av arbetskostnaden när du köper en värmepump. 

SVEP, Svenska Värmepumpsföreningen, har fört en framgångsrik dialog med Skatteverket om vilka schablonavdrag som ska gälla vid installation av värmepump och man kom fram till följande:

Av totalkostnaden (alltså inkl värmepump, rör, borrning etc.) är det beslutat att 35 procent anses som arbetskostnad vid installation av vätskavattenvärmepump (dvs. berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepump) 

Vid installation av luftvärmepump (luftvatten, luft/luft och frånluftsvärmepump) är 30 procent av totalkostnaden (alltså inkl pump, rör etc.) att anse som arbetskostnad. Avvikelser från schablonerna kan förekomma i enskilda fall.

– En stor framgång att dessa regler nu är klara. Våra medlemmar och deras kunder vet nu vad som gäller. Det har alltför länge varit oklarhet hur arbetskostnaden ska beräknas och därmed hur mycket som är berättigat till ROT-avdrag. Vi är glada över att Skatteverket lyssnat på våra argument. Alla är vinnare på att fler nu får möjlighet att installera värmepump; kunder, installatörer och inte minst miljön.

Konkret exempel

Exempel: installation av bergvärmepump där totalentreprenadkostnaden uppgår till exempelvis 160 000 kronor. 35 procent är då enligt denna nya schablon arbetskostnad, dvs. 56 000 kronor. Köparen kan därmed vara berättigad till ROT-avdrag på 50 procent av detta (dvs. 28 000 kronor). Totalkostnaden för investeringen kan i detta exempel därmed sjunka till 132 000 kronor. 

Upp till 75 procent i kostnadsbesparing

Värmepumpar ger betydande kostnadsbesparingar, upp till 75 procent jämfört med till exempel elpanna, och är dessutom lättskötta och miljövänliga. Sverige är ledande i utvecklingen av värmepumpar. 

Även i övriga Europa ökar andelen värmepumpar i såväl villor som i större fastigheter. Värmepump är EU-klassificerad som förnybar energikälla. 

Läs mer på www.svepinfo.se