Vi ger dig nästa generations värme

Ladda gärna ner vår  broschyr och läs mer om värmepumpar.

Vår kunskap, din trygghet

Vi på Rotek har över 25 år i värmepumpsbranschen. Genom åren har vi varit Nordens största och ledande återförsäljare av värmepumpar.

Markvärme

Markvärme kallas ibland även för jordvärme och innebär att värmepumpen tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i markytan via en slang som grävs ner på tomten. Om du inte vill borra på din tomt eller om berggrunden ligger djupt är markvärme något för dig.

 Fördelar med markvärmepump:

  • Kräver ingen borrning.
  • Lägre installationskostnad än för bergvärme.
  • Markslingan har en jämn temperatur hela året.
  • Ger möjlighet till kyla.

Se våra markvärmepumpar

 

https://www.rotek.se://www.youtube.com/watch?v=WCiOXY2aU6U