Stärk trygghet för Roteks kunder

Trygghetsförsäkringen utökas med ytterligare två år och gäller nu i upp till 14 år. Försäkringen är en del av trygghetspaketet  ”Thermia Trygg”, som alltid ingår när privatpersoner köper värmepump från Thermia. Trygghetsförsäkringen, redan en av branschens...

Nya Thermia Robust Eco

Nu lanseras nya fastighetsvärmepumpen Thermia Robust Eco. Årsvärmefaktorn har förbättrats med upp till 24 procent jämfört med den storsäljande föregångaren Robust. Detta placerar Robust Eco i absolut toppklass bland fastighetsvärmepumpar vad gäller effektivitet och...