Trygghetsförsäkringen utökas med ytterligare två år och gäller nu i upp till 14 år.

Försäkringen är en del av trygghetspaketet  ”Thermia Trygg”, som alltid ingår när privatpersoner köper värmepump från Thermia. Trygghetsförsäkringen, redan en av branschens längsta, utökas nu från 12 till 14 år.

– Valet av värmepump är ett stort beslut, som ska resultera i bekymmersfri uppvärmning många år framåt. Att vi nu utökar trygghetspaketet är ytterligare ett steg i att ge våra kunder det allra tryggaste ägandet, säger Christer Jensmar, försäljningschef för Thermia i Sverige.

Det stärkta försäkringsskyddet, som kunden förlänger årsvis, gäller även retroaktivt. Det innebär att Thermiakunder med aktiv Trygghetsförsäkring automatiskt kommer att få erbjudande om att förlänga denna i upp till 14 år.

Läs hela pressmeddelandet här

Thermia_TF-symbol_230x230px.jpg