Thermia i fortsatt medvind

Thermia i fortsatt medvind Thermia +9% – trots att totalmarknaden minskar Thermia går emot strömmen och ökar försäljningen inom samtliga tre segment. Bäst går det inom området fastighetsvärmepumpar, där Thermia visar +13% medan totalmarknaden minskar: -43%. Ett...