Energimyndighetens test av bergvärmepumpar 2012

Thermia Diplomat Optimum G3 – det bästa valet för svenska villaägare. Energimyndigheten har under 2012 testat 8 bergvärmepumpar av olika fabrikat på den svenska marknaden. I testet utses ingen värmepump som är ”bäst i test”, istället redovisar man...

All produktion till Sverige

Thermia i Arvika blir nu center för all produktion och utveckling av Danfosskoncernens värmepumpar. Flera års förbättringsarbete med Lean-principerna som grund har medfört att produktiviteten på Thermia ökat med 30 % och genomloppstiden minskat med över 50 %. Detta...