Thermia i Arvika blir nu center för all produktion och utveckling av Danfosskoncernens värmepumpar. Flera års förbättringsarbete med Lean-principerna som grund har medfört att produktiviteten på Thermia ökat med 30 % och genomloppstiden minskat med över 50 %. Detta ger konkurrenskraft som nu ger resultat. All produktion flyttas nu till Arvika vilket kan skapa ett 30-tal årsarbetstillfällen.

Läs hela releasen:

Pressmeddelande Arvika 2012-11-05

30 nya årsarbeten:
Thermia går mot strömmen – all tillverkning flyttas till Sverige.
Thermia i Arvika blir nu center för all produktion och utveckling av Danfosskoncernens värmepumpar. Flera års förbättringsarbete med Lean-principerna som grund har medfört att produktiviteten på Thermia ökat med 30 % och genomloppstiden minskat med över 50 %. Detta ger konkurrenskraft som nu ger resultat.
All produktion flyttas nu till Arvika vilket kan skapa ett 30-tal årsarbetstillfällen.
Produktion har tidigare skett på fem olika ställen i Europa. Nu blir Arvika centrum för utveckling och all produktion av Thermias och Danfoss värmepumpar.
– Vi har ett av Europas absolut starkaste utvecklingscenter här i Arvika, och det är stora fördelar för effektivitet och kvalitet att produktion och utveckling finns på samma ställe. Vi bygger här ett starkt värmepumpsfäste och är redo när marknadens utveckling i Europa får fart igen. Moderbolaget Danfoss beslut är beviset på att Thermias långsiktiga arbete nu bär frukt, säger Magnus Glavmo, VD för Thermia Värmepumpar.
De senaste tre åren har företaget genomfört en kontinuerlig stegvis förbättring, inspirerad av fordonsindustrins Lean-koncept. Detta tankesätt fokuserar på produktionsflödet genom att synliggöra problem och eliminera hinder för flödet av produkterna i produktionen. Detta har gett resultat av stor betydelse för Thermias effektivitet och konkurrenskraft:
– Vi har under de senaste åren ökat produktiviteten med 30 %, reducerat produktionsytan med 40 % och minskat genomloppstiden med över 50 %. Dessutom har vi minskat lagret till en tredjedel jämfört med tidigare, vilket ger en ännu mer kostnadseffektiv produktion, berättar Magnus Glavmo.
Dessutom ligger Arvika geografiskt rätt för huvudmarknaderna i norra Europa. Detta sänker kostnaderna för transporter, vilket ligger i linje med Thermias miljöpolicy, och dessutom förenklas logistiken.
– Men vi slår oss inte till ro. Vi kan – och måste – hela tiden förbättra oss. En glädjande effekt av detta arbete är att vi dessutom tryggar allas jobb, och vi till och med räknar med att skapa ytterligare ett 30-tal helårsarbeten i Arvika, säger Magnus Glavmo.
Produktionen av värmepumpar vid Danfoss fabrik i Polen kommer att stänga den 1 december. Produktionen flyttas då från Polen till Arvika, och beräknas vara igång senast andra kvartalet 2013 – lagom till högsäsongen. Huvudsakligen är det produktion av Danfoss värmepumpar
som skett där, men även produktion av Thermias värmepumpar vid extra hög efterfrågan.
Ambitionen är att samtliga anställda i Polen kommer att erbjudas nya arbeten inom
Danfosskoncernen.
Thermia tillverkar värmepumpar för villor och för det expanderande fastighetssegmentet, och installationerna sköts av Thermias eget återförsäljarnät. Thermias marknadsandelar ökar i
Sverige. Några skäl till detta är att företaget kontinuerligt lanserar nya produkter, och att
värmepumparna fått toppresultat i Energimyndighetens tester.

För mer information:
– Magnus Glavmo, VD Thermia Värmepumpar, 0570-813 00, 070 696 67 26,
magnus.glavmo@thermia.se
Bilder för fri publicering på personer, produkter mm, se: www.thermia.se/press gå ner till Ladda ned och välj därefter kategori.

Kortfakta om Thermia och Danfoss:
Thermias värmepumpar tillvaratar den naturliga energi som finns i berg, mark, sjö, vatten och luft; och de kan sänka uppvärmningskostnaden för fastigheter med mer än tre fjärdedelar. Thermia ingår i Danfosskoncernen. Huvudort för Thermias produktion och utvecklingsarbete är Arvika i Värmland. Läs mera på vår hemsida www.thermia.se
Ägaren Danfoss, med huvudkontor i Nordborg, är Danmarks största industrikoncern med en omsättning på 33,9 miljarder DKR och drygt 23 000 anställda. Danfoss är en global koncern med mer än 100 bolag över hela världen. Läs mer på www.danfoss.com