Thermia i fortsatt medvind Thermia +9% – trots att totalmarknaden minskar

Thermia går emot strömmen och ökar försäljningen inom samtliga tre segment. Bäst går det inom området fastighetsvärmepumpar, där Thermia visar +13% medan totalmarknaden minskar: -43%. Ett annat glädjeämne för Thermia är luft/vatten-värmepumpar: Thermia +6% samtidigt som totalmarknaden minskar:  -37%.  Thermias totala uppgång är +9%.

Detta under en tid då totalmarknaden för värmepumpar visar -20%, enligt SVEP, Svenska Värmepumpsföreningens, senaste statistik.

Läs hela releasen:

THERMIA I FORTSATT MEDVIND.pdf