Nej till Rot-bedrägeri!

Håll utkik efter vårt märke så är du säker på att få ett korrekt ROT-avdrag.
Vi som använder oss av detta garanterar att vi följer Svenska
Värmepumpföreningens rekommendationer.
Det har framkommit att en del företag använder ROT-avdraget
på ett otillbörligt sätt. Genom att mygla med den faktiska fördelningen
mellan material- och arbetskostnad kan de sänka slutkostnaden
för kunden. Detta är naturligtvis olagligt och kan leda till att
även du som kund ställs som ansvarig. Det som SVEP rekommenderar
och som Skatteverket godtagit, är vid en totalentreprenad en
ROT-avdragsgrundande arbetskostnad på 35 % av totala kostnaden
vid installation av berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar
samt 30 % för luftvärmepumpar.
I de fall där fördelningen anses uppenbarligen felaktig bör du
som kund förstå att detta är ett bedrägligt förfarande både från
företaget och beställarens sida. Därmed också straffbart. En fördelning
av arbetskostnaden och arbetsinsats som uppenbarligen inte
är realistisk kan drabba dig som köpare. Företagen som använder
vårt ovanstående märke garanterar att ROT-avdraget är korrekt.

 

rot_logga.jpg Svep _logo