Roteks leverantör, Thermia, utökar trygghetsförsäkringen för värmepumpar ytterligare – från och med nu täcker försäkringen även skador vid åsknedslag.

– Vi är helt unika med detta i branschen. Åsknedslag har fram tills nu inneburit en lika oväntad som otrevlig extrakostnad för slutkonsumenten. Men dagens positiva nyhet gör att Thermias kunder får ersättning även när värmepumpen skadas vid åsknedslag. Det är viktigt för oss att ligga i frontlinjen även inom detta område, för att ytterligare förstärka tryggheten för våra kunder, säger Christer Jensmar, försäljningschef för Thermia i Sverige.
Thermia_TF-symbol_230x230px_webb.jpg
Thermias trygghetsförsäkring, som täcker hela värmepumpen, är en av branschens längsta och utökades nyligen till 14 år.

Läs hela pressmeddelandet här: