Vi på Rotek har nu 3 års produktgaranti på alla villavärmepumpar från Thermia. Garantin gäller samtliga modeller och retroaktivt från 1 januari i år.

Läs hela releasen:

Pressmeddelande Arvika 2012-04-23
Thermia först i branschen med 3 års produktgaranti
Ökad trygghet för värmepumpsägare:
Värmepumpstillverkaren Thermia lanserar nu 3 års produktgaranti på alla villavärmepumpar. Garantin gäller samtliga modeller och retroaktivt från 1 januari i år.
– Vi vill på det här sättet ge kunderna ännu större trygghet, och är ett resultat av vårt ständigt pågående kvalitetsarbete. Vi har kommit långt. Det visar inte minst Folksams senaste kvalitetsrapport om hälsan i branschen. Men vi slår oss inte till ro, utan strävar ständigt efter att bli ännu bättre, säger Mats Larsson, försäljningschef för Thermia i Sverige.
Den 3-åriga garantin gäller från och med värmepumpens installationsdatum och på alla Thermias villavärmepumpar som installerats från 1 januari 2012. Som komplement till den
3-åriga garantin ingår för privatpersoner alltid en 6-årig trygghetsförsäkring vid köp av en Thermiavärmepump. Denna försäkring kan sedan förlängas årsvis ända upp till 10 år och gäller för hela värmepumpen.
– Thermias utvecklingsarbete vad gäller både prestanda och kvalitet ger resultat. Trots att totala marknaden i Sverige backar enligt branschföreningen SVEPs siffror, så fortsätter vi att ökar våra marknadsandelar inom samtliga våra produktområden, säger Mats Larsson.
Värmepumpar värmer idag mer än en miljon svenska hem, och är ett miljövänligt alternativ till andra uppvärmningssystem. Värmepumpen bidrar till att förbättra miljön genom att kraftigt minska utsläppen av koldioxid. En värmepump från Thermia hämtar kostnadseffektiv energi ur berg, mark, sjö eller luft. Eftersom dessa energikällor värms av solen är värmepumpen EU-klassificerad som förnybar energikälla.

För mer information:
– Mats Larsson, försäljningschef Sverige tfn 0570-813 00 alt 070 3167343, mats.a.larsson@thermia.se