Thermias framgångar fortsätter. Under november ökade försäljningen på det största segmentet vätska/vatten, (dvs berg- och markvärme) med 17%. En riktigt bra avslutning på året väntas även i december och Thermia ser fram emot ett riktigt Gott Nytt 2012.

Thermias ökning på +17% står i skarp kontrast till totalmarknaden som under samma period minskade med 13%.

– Verkligen härliga siffror för oss. Ytterligare ett starkt bevis på att våra produkter är attraktiva och att hela organisationen jobbar professionellt i alla led. Ända fram till slutkunden, säger en med all rätt glädjestrålande Mats Larsson, försäljningschef för Thermia i Sverige.

En bidragande orsak till framgången är att fler nu väljer att sälja Thermia Värmepumpar. Rotek i Malmö, som tidigare i år lämnade sin tidigare leverantör för att nu sälja Thermias värmepumpar, har överträffat förväntningarna och ligger hela 30% över sin budgeterade försäljning. Ett av många exempel på ett växande framgångsrikt nät av Thermia återförsäljare över hela landet.

Även sett under hela perioden januari-november går Thermia bättre jämfört med totala marknaden såväl totalt som inom varje delsegment. Jul- och nyårsfirandet i Arvika blir nu extra glatt.

Värmepump är ett miljövänligt alternativ till andra uppvärmningssystem, och bidrar till att förbättra miljön genom att kraftigt minska utsläppen av koldioxid. Thermias värmepumpar hämtar kostnadseffektiv energi ur luft, mark och berg. Eftersom dessa energikällor värms av solen är värmepumpar EU-klassificerade som förnybar energikälla.

För mer information:

– Mats Larsson, försäljningschef Sverige tfn 0570-813 00 alt 070 3167343, mats.a.larsson@thermia.se 

– Magnus Glavmo, VD Thermia Värme AB, 0570-813 00, 070 696 67 26, magnus.glavmo@thermia.se

– Gunnar Tjernberg, VD, Värmepumpcenter Rotek AB, tfn 040 420029,
rotek@rotek.se

 

Bilder för fri publicering på personer, produkter mm, se:

www.thermia.se/press gå ner till Ladda ned och välj därefter kategori.