Värm din pool

Visste du att du kan använda värmepumpen för att värma upp din pool? Med en enkel komplettering är detta möjligt, vilket kommer sänka dina uppvärmningskostnader för poolen ordentligt.

 

Utomhuspool
De flesta utomhuspooler används bara på sommaren när husets uppvärmningsbehov är som lägst. Då finns gott om kapacitet till att värma upp din pool. Du får en varm pool till betydligt lägre kostnad än med traditionell pooluppvärmning.

 

Inomhuspool
Om du har en inomhuspool samordnas uppvärmningen med husets värmebehov. Värmepumpens system ser till att den totala kostnaden blir lägsta möjliga.

    Vi sänker era energikostnader med våra värmepumpar! Vår kunskap och erfarenhet är din trygghet. Ring 040-424130 eller maila oss rotek@rotek.se