Solfångare och alternativa energikällor

En värmepump från Thermia är generellt sett ett av de allra effektivaste energibesparingssystem du kan tänka dig. Vill du utöver detta komplettera med solfångare, eller någon annan alternativ energikälla, så finns allting förberett från start i värmepumpen.

Alla Thermias värmepumpar är redo att kombineras med alternativa värmekällor,som t.ex. solfångare eller vattenmantlade ved- och pelletskaminer. Vill du avvakta med denna komplettering är det inga problem – allting ligger redo att aktiveras den dag du känner att det är dags. Det du då behöver komplettera med är en bufferttank. Thermias unika reglersystem ser till att kombinationen med värmepump och alternativ energikälla optimeras maximalt, vilket ger en minimal energiförbrukning för hela systemet.

    Vi sänker era energikostnader med våra värmepumpar! Vår kunskap och erfarenhet är din trygghet. Ring 040-424130 eller maila oss rotek@rotek.se